Niepełnosprawni pracują

Wprowadzono nowe  kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością  nowe kwoty obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

Rząd postanowił zwiększyć kwoty dofinansowania do pracowników niepełnosprawnych, w szczególności osoby o tak zwanych schorzeniach specjalnych. Największy wzrost dotyczy osób niepełnosprawnych  ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Poniżej podajemy zmienione kwoty, które obowiązują od 1 Kwietnia 2020:

  • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
  • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych  z tak zwany schorzeniem specjalnym (choroby psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych)  Kwoty dofinansowania zostaną zwiększone:

  • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), wypłaci wyżej wymienione kwoty, proporcjonalnie do etatu niepełnosprawnego pracownika – To znaczy iż, pracodawca może otrzymać wyżej wymienioną kwotę tylko za pracownika zatrudnionego na pełen etat na umowę o pracę. Maksymalna kwota zostaje proporcjonalnie zmniejszona automatycznie przy obniżenie etatu tj. za pracownika zatrudnionego na półetatu pracodawca może otrzymać połowę wyżej wymienionych kwot.

Pamiętać należy również że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

  • 75% poniesionych kosztów płacy – w przypadku pracodawców, którzy  prowadzą działalność gospodarczą,
  • 90 % poniesionych kosztów płacy – w przypadku pracodawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Ponadto na ostateczną kwotę dofinansowania ma wpływ także pomoc otrzymana z innych źródeł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *