Osoby niepełnosprawne które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje m.in. skrócony czas pracy. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu.

Pracownicy niepełnosprawni nie muszą przedstawić  pracodawcy dodatkowego dokumentu w celu  stosowania skróconego czasu pracy. Takie prawo przysługuje pracownikowi z niepełnosprawnością, od momentu przekazania pracodawcy stosownego orzeczenia.  Kiedy pracownik przekaże pracodawcy orzeczenie: jego czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.  Pracownik z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  nie może być zatrudniony w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych.  Stosowanie obniżonego czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia. Od powyższej reguły są dwa wyjątki. Po Pierwsze skrócony czas pracy nie obowiązuje osób zatrudnionych przy pilnowaniu (wartowników, portierów itp.). Drugi wyjątek to sytuacją w której niepełnosprawny pracownik na swój wniosek uzyska zgodę lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników (lekarz medycyny pracy)  lub w lekarza sprawującego opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę.  Kolejnym udogodnieniem dla osby niepełnosprawnej podejmującej pracę jest 15 minut przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas tej przerwy  jest wliczany do czasu pracy. Niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (rehabilitacyjnego) Wymiar takiego urlopu to  10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop rehabilitacyjny może zostać wydłużony do  21 dni roboczych w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny lub w celu wykonania badań specjalistycznych. Pracodawca udziela pracownikowi niepełnosprawnemu zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza. Z dodatkowego urlopu można skorzystać tylko raz w roku.

Ułatwienia dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Pracownikowi który  posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, Pracuje 8 godzin dziennie  40 godzin na dobę. Jednak nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych. Osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim, nie może pracować w godzinach nocnych oraz również ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *